Cập Nhật Sản Phẩm Lên Website

10.500.000đ
 • Hỗ trợ gói off page ngay khi ký hợp đồng trong tháng 11 năm 2021.
 • Áp dụng cho các hợp đồng ký tối thiểu 06 tháng.

Quản Trị Nội Dung Website Cơ Bản

10.500.000đ
 • Hỗ trợ gói off page ngay khi ký hợp đồng trong tháng 11 năm 2021.
 • Áp dụng cho các hợp đồng ký tối thiểu 06 tháng.

Quản Trị Website Trọn Gói (Sản Phẩm & Tin Tức)

17.500.000đ
 • Hỗ trợ triển khai nội dung Fanpage Facebook khi ký hợp đồng trong tháng 11 năm 2021.
 • Áp dụng cho các hợp đồng ký tối thiểu 06 tháng.

QUẢN TRỊ NỘI DUNG WEBSITE TỐI ƯU SEO

25.500.000đ
 • Giảm ngay 10% khi ký hợp đồng trong tháng 11 năm 2021.
 • Áp dụng cho các hợp đồng ký tối thiểu 06 tháng.

QUẢN TRỊ NỘI DUNG CHUẨN MARKETING

35.500.000đ
 • Giảm ngay 10% khi ký hợp đồng trong tháng 11 năm 2021.
 • Áp dụng cho các hợp đồng ký tối thiểu 06 tháng.

QUẢN TRỊ NỘI DUNG MẠNG XÃ HỘI

12.500.000đ
 • Giảm ngay 10% khi ký hợp đồng trong tháng 11 năm 2021.
 • Áp dụng cho các hợp đồng ký tối thiểu 06 tháng.
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty Cổ Phần ADCorp
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn
09779 6 5445