Cập Nhật Sản Phẩm Lên Website

7.500.000đ
 • Sửa chữa, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh 24/7
 • Cài đặt các tài khoản, công cụ đo lường hiệu quả trên website
 • Phân tích và xây dựng bộ từ khóa nhập liệu đầu vào (từ khóa danh mục, từ khóa mở rộng, từ khóa mã sản phẩm), phân bản theo dõi bộ từ khóa
 • Cập nhật nội dung cố định của doanh nghiệp do doanh nghiệp cung cấp theo nội dung từ khóa
 • Triển khai cập nhật nội dung sản phẩm theo quy chuẩn
 • Sản xuất các Banner danh mục, Banner trang chủ theo chủ đề trong năm
 • Mời khách hàng vào các bảng biểu theo dõi tiến độ công việc online. Chốt các nội dung chiến dịch triển khai
 • Hàng tháng họp báo cáo công việc triển khai

Quản Trị Nội Dung Website Cơ Bản

7.500.000đ
 • Sửa chữa, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh 24/7
 • Cài đặt các tài khoản, công cụ đo lường hiệu quả trên website
 • Phân tích và xây dựng bộ từ khóa nhập liệu đầu vào (từ khóa danh mục, từ khóa mở rộng, từ khóa mã sản phẩm), phân bản theo dõi bộ từ khóa
 • Cập nhật nội dung cố định của doanh nghiệp do doanh nghiệp cung cấp theo nội dung từ khóa
 • Triển khai các chiến dịch nội dung theo nhóm sản phẩm doanh nghiệp cần triển khai
 • Sản xuất các Banner danh mục, Banner trang chủ theo chủ đề trong năm
 • Mời khách hàng vào các bảng biểu theo dõi tiến độ công việc online. Chốt các nội dung chiến dịch triển khai
 • Hàng tháng họp báo cáo công việc triển khai

Quản Trị Nội Dung Website Trọn Gói

11.500.000đ
 • Sửa chữa, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh 24/7
 • Cài đặt các tài khoản, công cụ đo lường hiệu quả trên website
 • Phân tích và xây dựng bộ từ khóa nhập liệu đầu vào theo hướng Tối Ưu SEO (từ khóa danh mục, từ khóa mở rộng, từ khóa mã sản phẩm), phân bản theo dõi bộ từ khóa
 • Cập nhật nội dung cố định của doanh nghiệp do doanh nghiệp cung cấp theo nội dung từ khóa
 • Triển khai nội dung sản phẩm theo quy chuẩn TỪ KHÓA
 • Xây dựng kế hoạch nội dung bền theo TỪ KHÓA
 • Triển khai các chiến dịch nội dung theo Nhóm sản phẩm doanh nghiệp cần triển khai
 • Sản xuất các Banner danh mục, Banner trang chủ theo chủ đề trong năm
 • Xây dựng và vận hành các hoạt động của hệ thống hỗ trợ SEO (MXH - Click to web, Site vệ tinh 2.0, Zalo page, Seeding & Rao vặt)
 • Mời khách hàng vào các bảng biểu theo dõi tiến độ công việc online. Chốt các nội dung chiến dịch triển khai
 • Hàng tháng họp báo cáo công việc triển khai
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty Cổ Phần ADCorp
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn
0902.41.9094